miercuri, noiembrie 29, 2023

     Săcelul este o comună din județul Maramureș, așezată în sud-estul acestuia, în marea unitate de relief cunoscută sub numele de Depresiunea Maramureș. Este prima comună din subunitatea Valea Izei, ocupând o suprafață de 80 Km2. Se află situat la o distanță de 23 km de orașul Vișeu de Sus, la 56 km față de Sighetu Marmației și la 122 km față de municipiul Baia Mare.

      Săcelul se învecinează la nord cu orașul Vișeu de Sus, la nord-est cu comuna Moisei, la vest cu Săliștea de Sus, iar la sud are ca vecin județul Bistrița-Năsăud.

     În cadrul depresiunii Maramureș, relieful comunei este deluros și muntos, fiind străbătută de râul Iza.


          Localitatea este așezată de-a lungul șoselei județene care începe chiar din Săcel, continuă pe toată Valea Izei până în localitatea Vadu Izei și de aici se poate ajunge pe Valea Marei și peste Munții Gutâi până la Baia Mare.

        Din punct de vedere geografic, localitatea Săcel este așezată în districtul central din ținutul Carpaților Orientali de nord, relieful săau fiind o prelungire a Munților Rodnei.

     Coordonatele geografice ale comunei sunt: longitudine estică 24026´0´´și longitudine nordică 47038´22´´.

       Din punct de vedere geomorfologic, relieful este în general sedimentar vulcanic, format din munți cu înălțimi mici și mijlocii și dealuri cu substrate cristaline, izolat apărând și forme carstice mai ales în estul și sud-estul comunei.

        Principalele forme de relief care s întâlnesc pe teritoriul localității, cu înălțimi mijlocii, le reprezintă munții și dealurile din care amintim: Bătrâna ( 1719 m ), Muncelul ( 1700 m ), Celarul ( 1510 m ), Măgura ( 1390 m ), Obcioara ( 1350 m ), Troianul ( 1210 m ), Ciungii ( 1200 m ), Frasinul (850 m) și Corha Carelor ( 830 m ).

        Relieful dealurilor prezintă pante puternic înclinate, văi adânci, cu suprafețe însemnate afectate de alunecări. Roca mamă este alcătuită din gresii moi de origini sarmațiene, tortoniene, oligocene cu alternanțe de roci argiloase și marnoase.

        Terasele apar de/a lungul râului Iza. Sedimentele teraselor sunt construite în cea mai mare parte din luturi. Aici s-a format o zonă mai joasă – lunca Izei – folosită pentru agricultură.

       Pe lângă munți și dealuri se găsesc și locuri mai întinse numite de localnici preluci sau poieni: Preluca Izei, Preluca Troianului, Preluca Obcinei, Poiana Pintii, Poiana Ciungilor, Poiana Măgurii, Poiana Sălhii.

       Comuna Săcel este împânzită atât din partea de nord dar mai ales în sud de o mulțime de pâraie. Toate se varsă în râul Iza, care străbate localitatea de la est spre vest.

       Râul Iza izvorăște de sub vârful Bătrâna ( 1710 m ) și imediat în apropierea izvorului, dispare sub pământ, urmând un curs subteran prin peștera Izei ( lungime de 2440 m, denivelare 170 m ) printr-o galerie săpată în roca de calcar. Iese din nou la suprafață, printr-un izbuc, denumit Izvorul Albastru al Izei.

        Bazinul hidrografic al Izei are o lungime de 83 km și o suprafață de 1303 km 2 și corespunde ca regim de tip carpatic vestic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *